TWISTED TALES

Zvite pravljice za zvite otroke

Zvite pravljice ponujajo nov pogled na otrokom poznane zgodbe, in sicer na način, ki jih uči empatije, ljubezni in razumevanja.

Skozi leta so bile pravljice pripovedovane že na toliko načinov in v toliko različicah, da so bili nauki marsikatere potisnjeni v ozadje ali celo izgubljeni. V novejših interpretacijah so dragocene življenjske nauke zamenjala druga, poenostavljena sporočila, ki nemalokrat krepijo konservativna stališča in stereotipne družbene norme. Sodobne različice pravljic o Sneguljčici, Trnuljčici, Pepelki in druge se tako zelo razlikujejo od izvirnikov, in otroke učijo, da morajo dekleta čakati na princa na belem konju, ki jih bo rešil pred vsem zlom, ter da je lepota omejena na barvo kože in oblačila, ki jih nosimo.

Naš cilj je obuditi izgubljene nauke starih pravljic in jih prilagoditi današnjim otrokom.

Koncept: odpravljanje stigme s pomočjo pravljic

Twisted Tales je zabaven in poučen svet pravljic, ki so povedane skozi animirani film, knjigo z obogateno resničnostjo, štiri avdio pravljice in ustvarjalno učno metodo za otroke, učitelje in družine. Vsaka pravljica v tem univerzumu obravnava določeno stigmo: od telesne, razvojne in statusne stigme do stigme spolne zlorabe.

Cilj projekta je naučiti otroke drugače razmišljati o drugačnosti, družbenih vrednotah in vlogah spolov ter spodbujati ustvarjalne in smiselne pogovore med starši, vzgojitelji in otroki.

Proces: ustvarjanje skozi sodelovanje

Projekt Twisted Tales smo od samega začetka razvijali in izvajali s pomočjo otrok in njihovih staršev. Proces se je začel z delavnicami, na katerih so otroci različnih starostnih skupin ustvarjali ilustracije, zvočne zapise in animacije na podlagi slišane zgodbe.

Ilustracije knjig in animacija: otroške ilustracije smo nato izbrali in uporabili kot osnovo za oblikovanje likov zgodbe ter okolja. Novo ustvarjena estetika je bila nato prenesena v animacijo, pri čemer je bila 2D animacija kombinirana s stop-motion animacijo resničnih predmetov, rekvizitov in scenografij, ki so jih soustvarili otroci.

Zaključna pesem: otroci so v navalu ustvarjalnosti, ki se je sprožil na eni od delavnic, sami napisali pesem o naši Pepelki, ki so jo pozneje posneli v studiu z glasbenim producentom in je tako nastala tematska pesem za naš animirani film.

Obogatena resničnost (AR): mobilna aplikacija za obogateno resničnost, ki je še vedno v razvoju, je bila zasnovana v sodelovanju s sedmimi dijakinjami šole The School of Humanity, starimi od 16 do 18 let. Na podlagi obstoječih podatkov in rezultatov testiranja prototipa so dijakinje razvile zanimivo in inkluzivno zasnovo aplikacije, katere cilj je obogatiti bralčevo izkušnjo s pomočjo interaktivnih nalog, ki temeljijo na igri.

S tem pristopom otroci in mladi odrasli že od samega začetka projekta dobijo vlogo soustvarjalca, kar jih že od zgodnjega otrošva nauči vrednost timskega dela in skupnega ustvarjanja.

Zvite pravljice

Namen Zvitih pravljic je obuditi izgubljene nauke starih pravljic, predvsem pa jih uporabiti kot orodje, ki otroke uči sprejemati in razumeti drugačnost. Z vpletanjem stigme v znane pravljice navidezno ustvarjamo izhodišče, ki je otrokom domače, kar jim omogoča, da ta svet raziskujejo z večjim zaupanjem, hkrati pa spodbujamo pogovor o perečih vprašanjih današenjga časa.

→ Prisluhni pravljicam ali izvedi več o naši igrivi izobraževalni metod

Liki in ambient

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Read more.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close